Ereleden

Ereleden

Hans van der Bruggen
Jos Meijer
Nel Oosterveer
Joop van Rijn
Marga Alofsen
Margriet Haver
Joop Roosenstein
Margreet de Boer

Leden van Verdienste