Club van 60
Onderstaande personen en families hebben zich al aangesloten als trouwe sponsoren van onze club:
Rob en Marga Alofsen
Jan ter Brugge
Hans van der Bruggen
Arnold Dekker
Hans Demmers
Margriet Haver
Frits en Marianne Kollaard
Piet Liefting
Peter van Nieuwenhuizen
Ron Pluimert
Otto Smit
Frans de Vilder
Jan en Renske de Pagter
Fam. Korf
Fam. Schouten
Jos en Jeannette Meijer
Jos en Ellemieke Hofland
Klaas Zonjee
Jack Roosenstein
Fam.de Pagter
Fam. Kollaard
Nel Oosterveer
Fam.Kollaard/Overzier
Fam.Kollaard/Pagter

De club van 50 staat altijd open voor nieuwe “leden”.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Interesse?
Neem dan contact op met Marga Alofsen.
margaalofsen@hetnet.nl

Wil je rechtstreeks lid worden van de club van 50?
Maak dan € 50,- over op het rekeningnummer:

NL31 RABO 0105 0094 66
t.n.v. VBC Akrides o.v.v. Club van 50

De club van 60 biedt de mogelijkheid aan leden, hun familieleden, vrienden en kennissen en andere belangstellenden die Akrides een warm hart toedragen om Akrides eenmalig per jaar een bedrag van minimaal €60,- te sponsoren.

Akrides besteedt uw donatie aan een specifiek doel dat uit de reguliere middelen niet bekostigd zou kunnen worden. Hierbij moet u denken aan voldoende basketballen, opbergmiddelen, materialen voor de tafeltaken, maar ook extra trainingsmogelijkheden om onze jeugdspelers beter te kunnen begeleiden.

Uw donatie is voor ons daarom zeer waardevol en zorgt ervoor dat Akrides als vereniging zowel in de top- als de breedtesport
kan blijven bestaan. Uw steun wordt beloond met een naamsvermelding op onze website bij de Club van 60.

Bij de jaarvergadering hebben de leden van de Club van 60 de mogelijkheid om aan te geven of er een (ander) specifiek doel is waaraan de donaties besteed zouden kunnen worden.

Als u lid wilt worden dan kunt uw bijdrage van € 60.00 storten op rekeningnummer NL 31 RABO 0105009466 t.n.v. VBC Akrides onder vermelding van de Club van 60

Onderstaande link kan ook gebruikt worden (QR code kunt u ook scannen)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qcTWT7YHRUi4xwhFMhQX4g&qsl_reqcnt=1

Uiteraard wordt iedereen die lid is van de fameuze “Club van 60” zoals gebruikelijk met naam vermeld op de site van VBC Akrides. Wilt u dat u naam daar niet op wordt vermeld dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via sponsor@akrides.nl.