Bestuur VBC Akrides

Bestuur

Onno Oosterhof
voorzitter
Gijs Schouten
vicevoorzitter
Tom Oudendijk
penningmeester
Piet-Jan van Egdom
Wedstrijdzaken
Wytze Blom
Ingrid Jansen
secretaris

Ledenadministratie

Klaas korf

Technische Commissie

Wytze Blom
voorzitter
Tom Schouten

Wedstrijdzaken Commissie

Piet-Jan van Egdom
voorzitter
Peter van Nieuwenhuizen

Sponsor- & Websitecommissie

Gijs Schouten
voorzitter
Marga Alofsen
secretaris
Carolien Korf
Maarten knijnenberg