Bestuur VBC Akrides

Bestuur

Terry van den Akker
voorzitter
Gijs Schouten
vicevoorzitter
Kirsten Verwoerd
secretaris
Tom Oudendijk
penningmeester
Yascha Koch
Wedstrijdzaken
Birgit Valstar

Ledenadministratie

Klaas korf

Technische Commissie

Birgit Valstar
voorzitter
Wytze Blom
Tom Schouten

Wedstrijdzaken Commissie

Yascha Koch
voorzitter
Milja Koch
Peter van Nieuwenhuizen

Sponsor- & Websitecommissie

Gijs Schouten
voorzitter
Marga Alofsen
secretaris
Carolien Korf
Maarten knijnenberg