Bestuur VBC Akrides

Bestuur

Onno Oosterhof
voorzitter
Gijs Schouten
vicevoorzitter
Rens Meijer
penningmeester
Piet-Jan van Egdom
Wedstrijdzaken
Wytze Blom
Ingrid Jansen
secretaris

Ledenadministratie

Klaas korf

Technische Commissie

Wytze Blom
voorzitter

Wedstrijdzaken Commissie

Piet-Jan van Egdom
voorzitter
Peter van Nieuwenhuizen

Sponsor- & Websitecommissie

Gijs Schouten
voorzitter
Marga Alofsen
secretaris
Maarten knijnenberg

Vertrouwenscontactpersoon