Category met link

2e ALV wegens aanpassing Statuten!!

11-09-2023

Afgelopen vrijdag 8 september vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV is een voorstel gedaan voor het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het reglement is goedgekeurd en daarmee ook vastgesteld. Voor de statuten geldt een aparte wijzigingsprocedure en daarvoor moet er een tweede ALV gehouden worden.

Deze tweede ALV is woensdag 27 september om 20:45 uur. We komen dan bij elkaar in de kantine en de aanwezige leden kunnen dan nogmaals stemmen op de statuten. Daarna zijn ze formeel vastgesteld en worden ze aan de notaris voorgelegd voor formele aanpassing.

De notulen van beide vergaderingen ontvangen jullie voor het einde van de maand.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van VBC Akrides