Category met link

Walking basketbal

15-08-2021

Bewegen, Gezelligheid en samenhorigheid

Walking basketball hanteert dezelfde regels als het reguliere basketbal, maar met een aantal kleine uitzonderingen. Deze uitzonderingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het spelplezier. Vanuit deze gedachte zijn de regels ook opgezet.. Winnen staat niet voorop bij walking basketball, maar verantwoord bewegen, meedoen, ontmoeten en gezelligheid wel. 

De zeven gouden regels van walking basketball zijn als volgt: 

1. Rennen en springen 

Zowel rennen als springen met en zonder bal zijn niet toegestaan. Rennen en springen worden beiden bestraft met een vrije worp voor de tegenstander. Een speler moeten te allen tijde minimaal één gedeelte van een voet aan de grond houden. 

2. Lichamelijk contact 

Lichamelijk contact is niet toegestaan. Een duw, vasthouden of blokkeren resulteert in een vrije worp voor de tegenstander. 

3. 1-2 stappen met bal 

Een speler mag bij het ontvangen van de bal één of maximaal twee stappen nemen zonder dribbel alvorens er een pass wordt gegeven of op de basket wordt geschoten. 

4. Tijd balbezit 

Een speler krijgt in balbezit maximaal 5 seconden de tijd alvorens er een pass  moet plaatsvinden of geschoten moet worden. 

5. Verdedigingsafstand 

De verdedigende speler moet minimaal 1 meter afstand houden ten opzichte van de speler die in balbezit is. 

6. Ingooi en dribbel 

Indien de bal de zijlijn of achterlijn is gepasseerd wordt de bal met de handen weer het spel ingebracht. Dit kan door in te gooien of door te dribbelen. De tegenpartij dient een afstand van minimaal drie meter in acht te nemen. 

7. Scoren 

Scoren buiten de driepunterlijn is niet toegestaan. Zodra een speler de bal van buiten de driepuntelrijn in de basket van de tegenstander gooit, wordt het spel hervat met een dribbel of ingooien vanaf de achterlijn. 

Voor verdere informatie over de regels van basketbal refereren wij naar het spelregeldocument basketbal op: https://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/spelregels 

Lidmaatschap

De lidmaatschap kosten kunt u vinden onder lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden kun je via het contactformulier https://www.akrides.nl/contact/.