Category met link

Stand van zaken m.b.t. clubkleding

01-09-2020

Eerder is gecommuniceerd dat het de bedoeling was om aankomend seizoen nieuwe clubkleding aan te schaffen. Vanwege verschillende onzekerheden hebben wij besloten om dit te uit te stellen naar volgend seizoen.
De hoofdreden voor deze uitstelling is de huidige COVID-19 crisis waarin wij ons bevinden, en waar de club ook hinder van ondervindt; Ten eerste hebben wij nog geen duidelijkheid gekregen van de gemeente of wij de zaal kosten van de maanden maart en april nog moeten betalen. Daarnaast is er een risico op een tweede golf en weten we op dit moment niet welke impact dit zal hebben op aankomend seizoen. Kortom, best onzekere tijden, zeker financieel gezien. Wij willen onze club financieel gezond houden, en de kosten die gereserveerd zijn voor de clubkleding te reserveren voor volgend seizoen, wanneer er meer duidelijkheid is.
Aankomend seizoen willen wij ook gebruiken voor het vinden van sponsoren voor de clubkleding, zodat we de kosten voor de leden zo laag mogelijk kunnen houden.

Dit betekent dus dat we kiezen voor een overbruggingsjaar qua clubkleding.

Om ervoor te zorgen dat iedereen wel clubkleding heeft, kunnen leden oude tenues krijgen die ze voor één seizoen gebruiken. In uiterste nood kan een lid bij Sport2000 voor een lagere prijs een tenue kopen (laatste voorraad die Sport2000 nog heeft).

Als bestuur & TC willen wij graag weten wanneer je een tenue nodig hebt, zodat wij jou hierbij kunnen helpen. Stuur ons een mail naar bestuur@akrides.nl