Category met link

VBC Akrides COVID-19 protocol

21-08-2020

Trainingen

Afgelopen week zijn de trainingen van Akrides weer begonnen. Zoals iedereen binnen de vereniging zijn wij ontzettend blij dat dit weer mogelijk is, midden in de COVID-19 crisis. Toch is afgelopen week gebleken dat wij als club strengere maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat wij ook door kunnen blijven gaan met trainen. Akrides heeft daarom een COVID-19 protocol opgesteld, dat per direct ingaat! Wij verwachten volledige medewerking van de leden in het handhaven van de wettelijke regels buiten de trainingen om. Wij zijn blij dat wij weer kunnen beginnen met trainen, maar wij kunnen dit enkel blijven doen indien alle regels nageleefd worden door onze leden. We doen het met elkaar en voor elkaar!

Dit protocol is toepasbaar op de trainingen binnen Akrides. Hoe de regels tijdens wedstrijddagen worden, zullen wij meer informatie over geven op een later tijdstip.

Algemene informatie

Per 1 juli 2020 is Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Hierin is opgenomen dat contactmomenten tijdens het sporten weer zijn toegestaan. Deze stap is per 10 augustus 2020 weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus 2020 streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven.

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. VBC Akrides draagt als sportvereniging de verantwoordelijkheid tot het voorkomen van de verspreiding van het virus. Dit betekent dat al onze trainers, coaches, vrijwilligers en spelers deze verantwoordelijkheid dragen!

VBC Akrides en de gemeente Velsen doen er graag alles aan om de toename zo veel mogelijk te beperken. Wij hebben een groot aantal leden die in vitale beroepen werken, (ernstig) zieke ouders/partners hebben of kwetsbare kinderen thuis hebben. Als vereniging willen wij ook deze leden kunnen garanderen dat de trainingen een plek zijn waar zij veilig kunnen sporten. Hier hebben wij de hulp van al onze leden voor nodig!

Melding maken

Ben je positief getest op Corona? Laat dit dan direct weten aan Yascha Koch, ons vertrouwenspersoon. Dit kan via vertrouwenspersoon@akrides.nl of 06-34152232. Wij zullen discreet met de melding omgaan.

Wil je een melding maken over een trainingsavond, heb je nog ideeën om de verspreiding verder te voorkomen, of heb je vragen? Stuur een e-mail naar bestuur@akrides.nl Wij moedigen het aan om ons alsjeblieft te contacteren op het moment dat je je niet prettig voelt bij een training, of het gevoel hebt dat we meer kunnen doen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Algemene uitgangspunten

Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid
VBC Akrides is een vereniging met een sterke onderlinge band. Wij verwachten van onze leden dat er verantwoordelijkheid genomen wordt in het naleven van de opgestelde regels. Denk alsjeblieft aan elkaar, en aan de gevolgen die de verspreiding van het virus kunnen hebben, ook al zijn ze wellicht niet direct toepasbaar op jou. Wij houden graag al onze leden en diens families gezond!

Blijf thuis bij klachten en laat je testen
Onder klachten wordt verstaan: Verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen. Bij klachten: Laat je testen. Indien de klachten tijdens de trainingen ontstaan: Ga naar huis en laat je testen. Indien de test positief is, meld dit dan bij onze vertrouwenspersoon.

Pas hygiëne toe
Bij binnenkomst is er een handgel pomp beschikbaar; wij vragen al onze leden om zowel direct voor de training als erna de handen grondig te wassen en het niezen of hoesten in de elleboog of een papieren zakdoek te doen. Zorg ervoor dat er geen drinkflessen uitgewisseld worden en gebruik zo veel mogelijk je eigen materiaal/water vanuit huis.

● Minimaliseer je tijd in de sporthal
Voorkom zoveel mogelijk het gebruik van de kleedkamers; Kom omgekleed, vlak voor tijd naar de training en douche na afloop thuis. Wij raden je ten zeerste af te douchen in de kleedkamers. Dit in verband met de beperkte ventilatiemogelijkheden. Kan het echt niet anders dan dat je je moet omkleden in de hal? Zorg dan dat er niet meer dan 10 man in 1 kleedkamer is en houd 1.5 meter afstand. De zitplaatsen in de kleedkamers zijn gemarkeerd en dienen aangehouden te worden.

● Gebruik je gezonde verstand
Voor alle regels geldt; Gebruik je verstand en herinner je teamgenoten aan de regels. Er is commentaar gekomen vanuit enkele leden dat de regel ‘1.5 meter afstand houden voor- en na de trainingen’ als onzinnig gezien wordt, gezien er wel contact gemaakt mag worden tijdens de trainingen. Denk aan elkaar! Als sportvereniging zijn wij onze leden verplicht ons aan de wettelijke voorschriften te houden. Wij hopen dat onze leden het positieve van deze maatregel in kunnen zien; er mag als uitzondering weer gesport worden, ondanks de 1.5 meter maatregel.

1.5 meter-handhaving: Voor, tijdens en na trainingen

De gemeente Velsen heeft aanpassingen gedaan in Sporthal IJmuiden-Oost om de hygiëne en 1.5 meter-handhaving te waarborgen. Zo zijn er duidelijke afstandsmarkeringen neergelegd, en zijn de tribune en kleedkamers gemarkeerd. Bij binnenkomst en in alle kleedkamers en wc’s zijn hygiënemaatregelen genomen.

De basis is hiermee gelegd, maar het is aan onze leden om de daadwerkelijke verspreiding te voorkomen! Daarom vragen wij onze leden het volgende:


Voor toeschouwers

 • Blijf thuis indien je (lichte) klachten hebt en laat je testen;
 • Kom niet onnodig naar de zaal tijdens de trainingen;
 • Iedereen die niet speelt, zit op de tribune. Blijf niet hangen in de gang of het tussengedeelte;
 • Blijf niet onnodig hangen in de zaal voor- of na de trainingen;
 • Geforceerd stemgebruik in de vorm van zingen of schreeuwen is niet toegestaan.


Voor ouders/verzorgers

 • Blijf thuis indien je (lichte) klachten hebt en laat je testen;
 • Breng jouw kind(eren) niet naar de training indien zij (lichte) klachten ervaren;
 • Ga in gesprek met jouw kind(eren) over de getroffen maatregelen binnen de vereniging;
 • Wij vragen ouders buiten te wachten indien de kinderen opgehaald worden. Indien het nodig geacht wordt om alsnog in de zaal aanwezig te zijn, dan vragen wij je vriendelijk om niet meer dan 5 minuten voor het einde van de training op de tribune plaats te nemen en de 1.5 meter maatregel in acht te nemen. De zitplaatsen zijn aangegeven op de tribune. Blijf niet hangen in de gang of het tussengedeelte;
 • Zorg dat het afzet/ophaalmoment zo kort mogelijk is.


Voor trainers en coaches

 • Blijf thuis indien je (lichte) klachten hebt en laat je testen;
 • De trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels tijdens de trainingen. Dit betekent dat er vooraf gevraagd wordt of de spelers gezond zijn en/of geen klachten hebben. Spelers worden toegesproken op gedrag dat niet binnen de regels valt, voor, tijdens of na de trainingen;
 • Train zoveel mogelijk in je eigen team- of trainingsgroep;
 • Probeer het aantal trainers binnen een trainingsgroep zo veel mogelijk te beperken;
 • Wij raden onze trainers ten zeerste aan om de training enkele minuten voor het einde van de trainingstijd de beëindigen, zodat de spelers veilig en zonder drukte de zaal kunnen verlaten.


Voor spelers

 • Blijf thuis indien je (lichte) klachten hebt en laat je testen;
 • Probeer gebruik van de kleedkamers zo veel mogelijk te voorkomen en kleed je thuis om. Wij raden je ten zeerste af te douchen in de kleedkamers. Dit in verband met de beperkte ventilatiemogelijkheden.
 • Kom pas de zaal in op het moment dat je training begint. 19:00 beginnen met trainen betekent dus 19:00 de zaal binnenkomen vanaf buiten, of vanaf de kleedkamer. De training is nog niet begonnen, dus naast elkaar zitten op de tribune is niet toegestaan;
 • Begin niet met inlopen voor je eigen trainingstijd. De training is nog niet begonnen, dus we verzoeken je nog niet aanwezig te zijn in de zaal;
 • Probeer zoveel mogelijk contact te voorkomen in de vorm van handen schudden, een high five, ook tijdens de trainingen;
 • Wanneer je training klaar is, verlaat je direct de zaal. Ga naar huis of de kantine. Zorg altijd 1.5 meter afstand onderling;
 • Spreek teamgenoten aan op gedrag dat niet binnen het kader past. Alleen samen voorkomen we de verspreiding. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen.


De kantine

De kantine van sporthal IJmuiden-Oost, Cafe 2.Nol, valt onder de verantwoordelijkheid van het kantinebeheer. Indien je gebruik maakt van de kantine, zorg dan dat je de algemene wettelijke regels handhaaft. Mocht je meer informatie willen hebben over eventueel aanvullende maatregelen, vraag dit dan na aan de bar.

Ten slotte

Het bestuur en de gemeente Velsen regelen achter de schermen veel om de maatregelen omtrent Corona in goede banen te begeleiden. De uitvoering hiervan ligt echter bij al onze leden. Indien je denkt dat er dingen anders kunnen, dan nodigen wij je graag uit om samen naar een verbetering van de maatregelen toe te werken. Deze situatie is nieuw en ongekend voor ons allemaal. Het constructief meedenken in oplossingen of het helpen in het handhaven of wijzigen van de maatregelen indien nodig wordt zeer gewaardeerd. We doen het met elkaar en voor elkaar!

Verdere informatiebronnen

RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ sport

Nederlandse BasketballBond: https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

Gemeente Velsen: https://www.velsen.nl/corona